Home

Amendement verplaatsen Gazellebrug ten behoeve van snelfietsroute

 

Voorzitter,

Afgelopen commissievergadering hebben we al over dit voorstel gesproken en hebben wij een amendement aangekondigd. Middels dit amendement stellen wij voor om de Gazellebrug niet te verplaatsen en te kiezen voor de snelfietsroute via het tracé Gazellepad-Edisonweg. Hiervoor hebben wij meerdere redenen:

 

Ten eerste scoort deze optie beter op het aspect kosten. De totale kosten voor deze optie zijn 5,2 miljoen waarvan 2,0 miljoen gemeentelijke kosten, terwijl het collegevoorstel 8,1 miljoen kost en de gemeentelijke kosten hiervan 2,7 miljoen zijn. De optie die wij kiezen is dus voor onze gemeente 7 ton voordeliger, maar daarbij komt dat het ook de provincie veel geld scheelt. In totaal is deze optie 2,9 miljoen voordeliger, want het provinciegeld is immers ook belastinggeld.

 

Verder scoort deze optie beter op het aspect directheid. Dit bekent dat deze route die wij voorstellen een halve kilometer korter is. Naar ons inziens is het bij een snelfietsroute juist belangrijk is dat je zo snel mogelijk van A naar B gaat.

 

Ook scoort deze route beter op het aspect ruimtelijke inpassing doordat de brug niet verplaatst hoeft te worden en er geen heel nieuw fietspad hoeft aangelegd te worden en grond hoeft worden aangekocht.

 

Bovendien heeft het verleggen van de Gazellebrug waarschijnlijk gevolgen voor een woning die moet worden aangekocht en dat is bij deze optie niet het geval.

 

Ten slotte wil ik hier nog aan toe voegen dat als we kiezen voor de snelfietsroute via het tracé Gazellepad-Edisonweg we de mogelijkheid open houden voor een ontsluiting van de Dubbelen voor auto- en vrachtverkeer middels een brug over de N279. Aangezien meerdere partijen vorige week aangaven automobiele bereikbaarheid hoog in het vaandel te hebben staan kan het openhouden van deze mogelijkheid deze partijen niet slecht in de oren klinken.

Wij stellen dus een mogelijkheid voor die goedkoper is, directer en ruimtelijk beter inpasbaar is. Wij horen graag wat de andere fracties hiervan vinden.

 

Tot zover in de eerste termijn!