Home

Verslag raadsvergadering 18 januari 2018

 

Sportpark De Neul / voetbalvereniging Rhode

Donderdag 18 januari vond de eerste raadsvergadering van 2018 plaats. In de commissievergadering van vorige week was al uitgebreid gesproken over de renovatie van sportpark de Neul. Alle partijen waren het er wel over eens dat er krediet beschikbaar moest worden gesteld voor onderzoek. Onze fractievoorzitter Thijs van Zutphen benadrukte vorige week dat we blij waren dat er eindelijk concreet werk van Rhode gemaakt gaat worden. Toch leefde bij veel partijen de vraag waarom er nu voor renovatie op de huidige locatie word gekozen en niet meer voor verplaatsing, waar wethouder Van der Pas (CDA) eerst nog voorstander van was. We zijn benieuwd naar de onderzoeken en het raadsvoorstel dat in April moet gaan komen om zo eindelijk tot een oplossing te komen voor Rhode.

 

Armoedebeleid

We zijn blij met het voorstel van wethouder Roozendaal (PvdA) over het armoedebeleid in de gemeente Meierijstad. Voor ons is het erg belangrijk dat er veel wordt gedaan op het gebied van preventie om armoede proberen te voorkomen. Verder is het goed dat er vol wordt ingezet om de mensen die het echt nodig hebben ook daadwerkelijk te bereiken.

 

Amendement WMO-verordening

Hart voor Schijndel heeft samen  Lijst Blanco, Team Meierijstad, D66 en PvdA een amendement  ingediend over onafhankelijke cliëntondersteuning. Het amendement is uiteindelijk ook gesteund door de VVD, SP en Gemeentebelang Meierijstad. Alleen het CDA stemde tegen dit amendement. Door middel van het amendement wordt geregeld dat elke inwoner in Meierijstad ter ondersteuning bij een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning recht heeft op kosteloze onafhankelijke cliëntondersteuning in de vorm van informatie, advies en algemene ondersteuning.

 

Klik hier voor het  amendement