top of page

Amendement burgerparticipatie bij planinrichting Bunderse Hoek unaniem aangenomen

Bijgewerkt op: 12 sep. 2019

Het bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’ maakt de bouw van 97 woningen in Veghel mogelijk. Het is een project waarbij vrije sectorwoningen en sociale woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Lijst Blanco heeft samen met coalitiepartijen PvdA en HIER een amendement ingediend bij het bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’ om de bewoners van de Bunders nog inspraak te geven bij de inrichting van dit plan. Lijst Blanco heeft tijdens de informatieavond namelijk geconstateerd dat de inwoners erg slecht zijn meegenomen in het proces.


Het project ‘Bunderse Hoek’ loopt al erg lang, want op 4 september 2014 heeft de gemeenteraad van de voormalig gemeente Veghel voor de eerste keer ingestemd met dit bestemmingsplan. Door de Raad van State is het beroep dat is ingediend door omwonenden als gegrond verklaard en daarmee werd het bestemmingsplan vernietigd. Op 20 oktober 2016 is het bestemmingsplan wederom vastgesteld en ook dit keer werd het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd. Er werd niet voldaan aan de zogeheten 'laddertoets' waarmee de gemeente aangeeft waarom er niet elders een soortgelijk woonmilieu kan worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. Er kan dus geconcludeerd worden dat de voormalig gemeente Veghel er hier wel een potje van heeft gemaakt.


Tijdens de commissievergadering gaf commissielid Kyara van Roessel aan dat Lijst Blanco positief staat tegenover de realisatie van woningen in de gemeente Meierijstad en dat dit plan in die woningbehoefte voldoet. Lijst Blanco begrijpt dat omwonenden liever zien dat het gehele plan niet door zal gaan, maar zij dragen ook zorgen aan en hebben wellicht verbeteringen of aanvullingen op het plan. Dat is de reden dat we het amendement met de PvdA en HIER tijdens de raadsvergadering hebben ingediend om burgers nog de mogelijkheid te geven te participeren over de invulling van het plan. Dit amendement is uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen.


Lijst Blanco had ondanks dat er een verkeerstoets heeft plaatsgevonden nog wel zorgen over de verkeersafwikkeling. Dat is de reden dat wij de motie van de SP hebben gesteund om onderzoek te doen naar een alternatieve verkeersafwikkeling van de Bunders Hoek. Deze motie heeft het uiteindelijk niet gehaald.


Dit bestemmingsplan was het laatste kunstje van wethouder Eric van den Bogaard. Lijst Blanco wil hem bedanken voor de goede samenwerking en we zullen deze wethouder gaan missen in de gemeente Meierijstad. Rik Compagne is afgelopen raadsvergadering benoemd tot wethouder en die willen we veel succes wensen.

bottom of page