top of page

Betere digitale bereikbaarheid Meierijstad

Lijst Blanco wil graag dat er in heel Meierijstad toegang is tot snel internet. Helaas is dat op dit moment nog niet het geval en hebben een aantal kernen nog geen glasvezel. Vorig jaar mei diende raadslid Luc van den Tillaart een motie in om het College te verzoeken in gesprek te gaan met de netwerkaanbieders om glasvezel in alle kernen te realiseren. Door te weinig steun van andere fracties en de beantwoording van de wethouder is die motie toen ingetrokken.


Dit is ook volgens Lijst Blanco heel erg belangrijk, want snel internet draagt bij aan de leefbaarheid van kernen en het is van groot belang voor de technische vooruitgang van bedrijven en sluit aan bij de wensen van moderne huishoudens.

De afgelopen tijd hebben zich echter ontwikkelingen voorgedaan die wellicht kansen bieden voor Meierijstad. Zo heeft staatssecretaris Keijzer op 3 juli 2018 het ‘Actieplan Digitable Connectiviteit’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan staat dat alle Nederlandse huishoudens uiterlijk 2023 toegang tot snel breedbandinternet (100 Mbps) via een vast netwerk moeten hebben. Dit is volgens Lijst Blanco heel erg belangrijk, want snel internet draagt bij aan de leefbaarheid van kernen en het is van groot belang voor de technische vooruitgang van bedrijven en sluit aan bij de wensen van moderne huishoudens. Glasvezel is ook belangrijk bij de uitrol van 5G. Zonder glasvezel is de uitrol van 5G niet mogelijk stellen de brancheorganisaties. De wens van het kabinet is dus om in heel Nederland de digitale connectiviteit te verbeteren.

In het Financieel Dagblad zijn afgelopen november artikelen verschenen over KPN en T-Mobile. KPN heeft beloofd dat het tot eind 2021 ongeveer één miljoen extra huishoudens op glasvezel gaat aansluiten. De afgelopen jaren heeft KPN ervoor gekozen om het oude kopernetwerk met technische trucjes te verbeteren en de aanleg van glasvezel werd erg beperkt, maar nu gooit KPN dus het roer om. Voor de lange termijn is de aanleg van glasvezel voor KPN noodzaak om te kunnen blijven concurreren met concurrent VodafoneZiggo. T-Mobile gaf aan dat het ieder jaar 165 miljoen gaat investeren in glasvezel, 4G en 5G. Deze ontwikkelingen bieden dus kansen voor Meierijstad.


Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd is het antwoord dat netwerkaanbieders het niet interessant vinden om te investeren in glasvezel verleden tijd. Het College zal z’n best moeten doen dat er geïnvesteerd gaat worden in de verbetering van de digitale bereikbaarheid in heel Meierijstad. Raadslid Luc van den Tillaart heeft daarom vragen gesteld aan het College.


Via de onderstaande link zijn de vragen te vinden:

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Meierijstad&agendaid=eb492322-9e23-498f-911c-c8a0a12ca87c&FoundIDs=

bottom of page