top of page

Evenementenbeleid

Het evenementenbeleid van de gemeente Meierijstad is vastgesteld. Evenementen zijn erg belangrijk voor onze inwoners en daarom zijn we blij met dit beleid dat alle ruimte biedt voor evenementen. Hieronder lees je wat raadslid Luc van den Tillaart betoogde in de commissievergadering. Lees hieronder zijn betoog:Evenementen zijn heel belangrijk voor de mensen in onze gemeente. Vaak kijken mensen na een hele week hard te hebben gestudeerd of gewerkt ernaar uit om in het weekend te ontspannen en evenementen zijn daarvoor een goede optie. Daarom zijn evenementen zo belangrijk om een goede balans in het leven te houden. Ze zorgen voor vertier en vermaak, vergroten de leefbaarheid, zorgen voor economische activiteiten en ze zorgen voor sociale contacten. Het wordt vaak georganiseerd door vrijwilligers en deze mensen leren en doen veel vaardigheden op door het organiseren van een mooi evenement. Kortom evenementen zijn heel belangrijk voor onze gemeente en die moeten we dan ook omarmen.


Dan over de inhoud van deze kadernota. Deze is erg duidelijk geschreven en in deze kaderstellende nota worden een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Wij als Lijst Blanco kunnen ons over het algemeen goed vinden in de nota. Wel hebben we nog een aantal punten en vragen die we willen aanhalen.


We worden strenger maar faciliteren beter. In de nota staat dat de gemeente zorgt voor heldere procedures, afspraken en voorschriften en ze de organisatoren gaan faciliteren. Ook worden de aanvraagformulieren vernieuwd met heldere definities en toelichtingen. Mijn vraag aan de wethouder:

Gaan jullie dit ook evalueren met de organisatoren ? Zo ja, kunnen wij als raad hiervan op de hoogte gesteld worden? Wij zijn namelijk wel benieuwd of organisatoren gaan merken dat ze beter geholpen worden door de gemeente. Dit was ook een erg belangrijk punt tijdens de participatie bijeenkomsten hebben we gemerkt.


Om nog even bij dit onderwerp te blijven lezen we dat er uitzonderingen worden gemaakt voor Paaspop en 7th/Sunday Harmony of Hardcore. Dat vinden wij een logische keuze. Wij willen graag wel aan de wethouder meegeven dat die ontwikkelingen van alle evenementen goed blijft volgen, want wellicht zijn er evenementen die ook willen groeien en die moeten dan wel kunnen concurreren.

Buiten de uitzondering van het geluidsniveau wordt er voor Paaspop op zaterdag een uitzondering gemaakt voor een sluitingstijd van 2.00 uur. Meerdere partijen waaronder wij hebben daar technische vragen over gesteld waarom dit wel geldt voor Paaspop en niet voor 7th Sunday/harmony of Hardcore. Het blijkt dat het komt omdat dit in het verleden bij Paaspop al was en bij 7th Sunday/Harmony of Hardcore niet. De tweede reden is de afstand tot de kern die bij Paaspop verder weg is. Wij willen wel graag van de wethouder weten of die het heeft overwogen om voor 7th Sunday/Harmony of Hardcore de eindtijd voor één dag uit te breiden? Bij de BVA sprak de organisator de wens uit om dit te harmoniseren en dat zij ook de mogelijkheid voor 2.00 uur kregen. Wellicht is dit ook beter voor de verkeersdoorstroming na het festival. Wij horen graag hoe de wethouder hierover denkt !


Tot slot wil ik de wethouder nog aanmoedigen om met de twee evenementen die door die nieuwe beleid in de knel komen snel tot een goede oplossing komen, want het zou toch jammer zijn als er evenementen moeten verdwijnen.

Tot zover!


bottom of page