top of page

Botsende belangen in het buitengebied

Donderdagavond 14 maart stond de eerste expertmeeting in de historie van de gemeente Meierijstad op het programma met als onderwerp: Botsende belangen in het buitengebied. Vier experts kwamen over verschillende onderwerpen wat vertellen en een raadscommissie met ondersteuning van de griffie had deze avond voorbereid. De avond werd door vele als een succes ervaren.

Tijdens de expertmeeting deelden vier experts hun expertise met de raad en vele andere belangstellenden uit onze gemeente. Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Rooi kwam wat vertellen over ruimte, senior onderzoeker Gies over vrijkomende agrarische bebouwing, hoogleraar functionele biodiversiteit Van der Putten over milieu, biodiversiteit en ecologie en ten slotte Beekers, manager/senior adviseur ZKA Leisure, over toerisme.

We kregen verschillende adviezen/tips waar we als raad op moeten letten als we een visie op het buitengebied gaan ontwikkelen. Zo moeten we als raad duidelijk aangeven waar nieuwe ontwikkelingen aan moeten bijdragen, maar moeten we niet op voorhand gaan zeggen wat het wel of niet mag. Dit kan namelijk positieve ontwikkelingen en ondernemerschap remmen. Volgens Rijksbouwmeester Alkemade en hoogleraar biodiversiteit Van der Putten moeten we niet onze kostbare landbouwgrond gaan vol leggen met zonnepanelen zoals al op sommige plekken in Nederland gebeurt.


Een onderwerp waar Lijst Blanco al eerder aandacht voor vroeg is vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Zoals wij al eerder stelden is Meierijstad koploper wat betreft leegstaande vierkante meters. De trend van stoppende boeren lijkt zich door te zetten en dus zal de leegstand nog verder toenemen. Hier is niet een makkelijke oplossing voor, maar volgens Senior onderzoeker Gies moeten we ons vasthouden aan meerdere oplossingen. Zo moeten we ondernemers de kans geven om andere activiteiten te ontplooien en moeten we als gemeente ondersteunen bij de sloop van leegstaande stallen. Er zijn ook allerlei landelijke en provinciale regelingen die agrarische ondernemers kunnen helpen. Als gemeente is het nu belangrijk een visie op het buitengebied te ontwikkelen met duidelijke kaders zodat we weten waar we heen willen.


De druk bezochte expertmeeting

bottom of page