top of page

Burgerinitiatief ‘de Brug’ voor leefbaarheid in Erp

In Erp hebben de verenigingen RKVV Erp, De Korfrakkers en TV Hertog Jan samen met gemeenschapshuis Ter Aa de handen in één geslagen voor hun droom: ontmoetingspark de Brug. De Brug is een project dat veel groter is dan alleen een gezamenlijk sportpark met sportaccommodatie. Het is een project dat de leefbaarheid van Erp moet bevorderen voor vele jaren. Het moet de ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Op samenspraak van initiatiefnemers van de Brug, de Gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en Maas is Arcadis bezig met een haalbaarheidstoets.


Het initiatief begon als Omnisportpark de Brug, maar omdat dit initiatief uit veel meer bestaat dan alleen sport is de naam gewijzigd in ontmoetingspark de Brug. Met dit burgerinitiatief hopen de verenigingen in Erp diverse maatschappelijke trends zoals teruglopende aantallen van vrijwilligers en leden, druk op exploitaties van verenigingen en stichtingen, bewegingsarmoede van de jeugd en eenzaamheid onder ouderen, een toekomstbestendig antwoord te bieden. Het initiatief moet breder worden gezien als alleen een nieuw sportpark, omdat de nieuw te bouwen accommodatie ook maatschappelijke functies moet herbergen. Een multifunctionele accommodatie met een combinatie van sport, evenementen, kinderopvang, zorg en wellicht nog meer moet fungeren als ontmoetingsplek voor Erp. We zijn erg benieuwd hoe dit gestalte gaat krijgen, want Lijst Blanco is een groot voorstander van MFA's.


Door de fusie had de gemeente andere prioriteiten zoals het harmoniseren van de sportsubsidies.

Er gebeurt nu eindelijk wat met het initiatief nadat het een hele periode rustig is geweest. Het idee ontstond omstreeks 2015 toen er nog sprake was van de gemeente Veghel. Door de fusie had de gemeente andere prioriteiten zoals het harmoniseren van de sportsubsidies. Nu dit allemaal achter de rug is, wordt er eindelijk weer vooruitgang geboekt. Op dit moment is een onafhankelijk bureau, Arcadis, bezig met een haalbaarheidstoets. Als onderdeel hiervan zijn er drie schetsen zijn gemaakt waar leden van de verenigingen en stakeholders hun mening over konden geven. Deze schetsen worden nu verbeterd door Arcadis.


Het waterschap is heel erg positief en is ook bereid om te investeren in het initiatief.

Naast de gemeente is ook het waterschap Aa en Maas nauw betrokken bij het project. Het waterschap is heel erg positief en is ook bereid om te investeren in het initiatief. Door het veranderende klimaat is klimaatadaptatie nodig. De rivier de Aa loopt dwars door het sportpark en is niet goed zichtbaar voor de mensen in Erp. Door het project de Brug te combineren met het klimaatbestendig maken van de Aa door overloopgebieden aan te leggen sla je twee vliegen in een klap. Ook is het plan om een park aan te leggen zodat de Aa een prominentere rol krijgt in Erp en het kan fungeren als recreatiegebied.


De gemeenteraad was uitgenodigd om een kijkje te komen nemen om zo beter beeld te krijgen van dit project. Namens Lijst Blanco was raadslid Luc van den Tillaart aanwezig samen met nog andere raads- en commissieleden van de fracties LOKAAL Meierijstad, ‘Team 6’, CDA, VVD en de PvdA. In juni zal er een beeldvormende avond plaatsvinden waar een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor het gebied zal worden voorgelegd. In september vindt er een ‘go/no go moment’ plaats en zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen of het project De Brug verder en gedetailleerder kan worden uitgewerkt of dat het niet haalbaar is. Lijst Blanco staat op dit positief tegenover dit initiatief en is erg benieuwd naar het voorstel in september.


Raads- en commissieleden krijgen rondleiding over het sportpark

bottom of page