top of page

De markt in Sint-Oedenrode krijgt een nieuwe inrichting

De gemeenteraad van Meierijstad heeft unaniem ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de herontwikkeling van de Markt in Sint-Oedenrode. Het doel is om de verblijfskwaliteit op de markt te verhogen. In totaal is er een krediet van 2,3 miljoen beschikbaar voor de herontwikkeling van de markt. De raad heeft bij dit voorstel alleen een bedrag van 200.000 euro als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.


Raadslid Luc van den Tillaart gaf tijdens de commissievergadering aan dat een goed participatietraject erg belangrijk is. Lijst Blanco ziet dat er door het College goed is nagedacht over alle processtappen wat betreft burgerparticipatie. Verder vroeg Lijst Blanco aandacht voor voldoende parkeerplekken, want bij herinrichting van de Markt zullen er waarschijnlijk parkeerplaatsen gaan verdwijnen. Voldoende parkeergelegenheid is van belang voor de bezoekers van het centrum en voor de lokale ondernemers . Lijst Blanco zal er dus goed op letten dat een goede balans wordt gevonden bij de herinrichting van de Markt.


De markt in Sint-Oedenrode

Tijdens de raadsvergadering werd er een amendement ingediend door Hart en D66 waarmee ze de zogenoemde ‘omgekeerde besluitvorming’ wilden invoeren bij dit project. Dit betekent dat de raad een besluit neemt en binnen deze kaders vindt besluitvormende burgerparticipatie plaats. Lijst Blanco en de rest van de raad gingen hier om verschillende redenen niet in mee. Wij vinden het van belang dat de raad nog duidelijke kaders stelt waaraan de inrichting moet voldoen en dat zou bij dit amendement niet meer mogelijk zijn. De uitgangspunten die in het amendement werden genoemd zijn volgens Lijst Blanco erg algemeen en op meerdere manier te interpreteren. Het amendement werd uiteindelijk ingetrokken. De motie van Gemeentebelang Meierijstad waarbij ze voorstelden om 1 miljoen euro die is bestemd voor de herinrichting van de Markt pas in te zetten als het zwembad in Sint-Oedenrode is gerealiseerd kreeg geen steun van andere partijen. Het zwembad en de herinrichting van de Markt hebben wat Lijst Blanco betreft niets met elkaar te maken en zulke voorstellen horen bij de begroting thuis. Deze motie werd uiteindelijk ook ingetrokken door de indiener Gemeentebelang Meierijstad.

bottom of page