top of page

De toekomst van zon en wind in Meierijstad

Bijgewerkt op: 25 jan. 2020

Tijdens de beeldvormende avond van vorige week waren er veel inwoners uit Wijbosch aanwezig om duidelijk te maken dat ze geen windturbines en zonneparken in het natuurgebied Wijboschbroek willen hebben. Aanleiding is het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ waarover de raad zich zal gaan buigen in de aankomende commissievergadering.


Het rapport is onderdeel van een groter project genaamd ‘Vitaal buitengebied’. Het eerste onderdeel waar de raad over gaat beslissen is de opwekking van duurzame energie in het buitengebied. In het rapport is een afwegingskader opgenomen voor zonneparken in het buitengebied van Meierijstad. Je kunt hierbij denken aan waar de zonneparken mogen komen, hoe groot deze dan maximaal mogen zijn en hoe het participatietraject vorm moet krijgen. Verder zijn er vier zoekgebieden voor windparken aangewezen die kansrijk worden geacht. Deze vier zoeklocaties zijn het Lijnt bij Keldonk, Wijboschbroek bij Wijbosch en de Rooise/Schijndelse heide. Met alleen energiebesparing en zonnepanelen op daken gaat het onze gemeente niet lukken om ‘CO2-neutraal’ te zijn, dus daarom komt het College met dit voorstel zodat we kwaliteitskaders hebben waar initiatiefnemers aan moeten voldoen.


Er zijn meerdere protesten vanuit inwoners tegen dit rapport. De actiegroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ wil dat er geen windturbines, zonneparken en bijbehorende toegangswegen komen in het natuurgebied Wijboschbroek. ‘Het is te gênant voor woorden dat we opnieuw deze prachtige natuur moeten verdedigen’, zei voorzitter Kees van Goos van de dorpsraad. De andere insprekers tijdens de beeldvormende avond waren ook erg kritisch en hadden grote zorgen. Frank Mulkens van actiegroep 'Handen af van Wijboschbroek' gaf aan dat er in het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ weinig terugkomt van het rapport dat is uitgebracht door het College van Rijksadviseurs met betrekking tot opwekking van duurzame energie.


Inmiddels komen er meerdere brieven binnen die gericht zijn aan de gemeenteraad en het College over dit onderwerp. Inwoners van Meierijstad die in de buurt wonen van de Schijndelse- en Rooise Heide hebben al van zich laten horen. Zij wijzen vooral op de nadelige gevolgen van windmolens op het welzijn van mensen in de omgeving en de nadelige effecten op de natuur en cultuur. Tijdens de commissievergadering van donderdag 23 februari hebben zich al vijf insprekers aangemeld. De commissievergadering begint om 19.30 uur in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en twee weken later op 6 februari vindt besluitvorming plaats in de raad.bottom of page