top of page

Detailhandelsvisie en -beleid Meierijstad; minder detailhandelsmeters nodig

Sinds 2008 is de winkelmarkt structureel verandert van een groei- in een krimpmarkt. Ondanks dat er nu betere economische tijden zijn groeien niet alle branches, want de groei vindt vooral online plaats. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze centra.


In totaal heeft Meierijstad 13.670 m² leegstand, waarvan ca. 6.800 m² in Veghel. In de centrumvisie heeft de gemeente Meierijstad al vastgelegd dat het versterken van de drie grootste dorpscentra (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) als hoofdcentrum voor het eigen verzorgingsgebied het uitgangspunt is. De Noordkade kan de functie van het lokale verzorgingsgebied wel ontstijgen, waarbij de focus ligt op ‘Food en Cultuur’. Verder hebben we in onze gemeente nog enkele ondersteunende winkelgebieden.


Met het vaststellen van deze visie wordt het versterkten van de dorpscentra Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode als uitgangspunt voor de detailhandelsstructuur gezien. Dit zal ten koste gaan van detailhandel elders in de gemeente. Er komt één locatie voor volumineuze detailhandel; de Poort van Veghel. Voor lokale bouwmarkten en tuincentra kan een uitzondering worden gemaakt. Buiten de aangewezen detailhandelsstructuren is geen toekomstperspectief voor (dagelijkse) winkelvoorzieningen. In de kleine kernen is wel een belangrijke rol weggelegd voor ambulante handel zoals is vastgesteld in het ‘Standplaatsenbeleid Meierijstad’. Lijst Blanco steunt de keuzes die het College in deze visie heeft gemaakt.


Leegstand Veghel centrum

Het toevoegen van winkelmeters buiten de detailhandelsstructuur zal leiden tot verzwakking van het totale winkelaanbod in de gemeente. De gemeente hanteert een passieve benadering bij het uit de markt halen van winkels. De gemeente werkt mee met de eigenaren om hun leegstand pand te transformeren naar een andere bestemming zoals wonen of kantoorruimte. Het kan ook dat de gemeente overgangsregelingen initieert bij langdurige leegstand of financiële stimulansen. Dit zijn overigens nog maar ideeën, want het is niet zo dat de gemeente nu harde euro’s in een revolverend fonds gaat stoppen. In specifieke gevallen gaat de gemeente ook een meer actieve houding aannemen om de transformatie te faciliteren. Dit lijkt Lijst Blanco een juiste keuze, omdat leegstand niet wenselijk is. Hart gaat tijdens de raadsvergadering een motie indienen met de opdracht voor het College om een leegstandsverordening te maken.

bottom of page