Financiële tegemoetkoming voor verenigingen

Wij bevinden ons door het corona virus op dit moment in een bizarre situatie die voor iedereen in Meierijstad een grote impact heeft. Vanuit het Rijk zijn meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de economische gevolgen op te vangen. Ook vanuit de gemeente worden er maatregelen getroffen. Door de maatregelen kunnen naast bedrijven ook verenigingen in financiële moeilijkheden komen. Lijst Blanco stelde hierover vragen aan het College.

Verenigingen zijn volgens Lijst Blanco van essentieel belang voor onze samenleving. Door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan lopen bijvoorbeeld sportverenigingen kantineopbrengsten mis en zal een deel van de voorraad moeten worden weggegooid. De vaste lasten blijven op dit moment nog wel doorlopen. Zo moeten sportverenigingen huur betalen voor de velden of de zaal, terwijl er op dit moment geen gebruik van kan worden gemaakt. Het is op dit moment ook nog maar de vraag wanneer ze wel weer open mogen en afhankelijk daarvan kan de financiële schade nog groter worden. Lijst Blanco vindt dat we deze verenigingen financieel tegemoet moeten komen door bijvoorbeeld voor een bepaalde periode geen huur in rekening te brengen. Raadslid Luc van den Tillaart stelde hierover afgelopen week vragen aan het College. Wel met de opmerking dat wij begrijpen dat de bestrijding van het corona virus op dit moment de grootste prioriteit heeft en dat wat ons betreft mag worden afgeweken van de gebruikelijke termijn van 2 weken voor de beantwoording van de vragen.

Het kabinet kondigde afgelopen week maatregelen aan om ondernemers tegemoet te komen. Één van de maatregelen is een loket van economische zaken waar ondernemers eenmalig 4.000 euro kunnen ontvangen als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Gisteren is bekend gemaakt dat sportverenigingen en stichtingen ook gebruik kunnen maken van deze regeling. Dat was nog niet bekend toen wij onze vragen indienden bij het College. Om recht te hebben op de eenmalige uitkering van 4.000 euro moet wel aan meerdere voorwaarden voldaan worden waar wellicht niet alle sportverenigingen aan voldoen. Lijst Blanco is daarom erg benieuwd wat het College gaat antwoorden op onze vragen.