top of page

Geen extra OZB verhoging; voorstel Lijst Blanco en VVD om deze te schrappen krijgt meerderheid

Lijst Blanco en de VVD dienden tijdens de kadernota een amendement in om de extra 2% verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) voor 2020 te schrappen. Het was erg spannend, maar uiteindelijk werd dit amendement met een nipte meerderheid aangenomen; 18 voor en 17 tegen. Wethouder Goijaarts (CDA) vond de extra verhoging van de OZB te rechtvaardigen doordat we vele ambitieuze plannen hebben in Meierijstad. Echter steunde een meerderheid van de raad ons voorstel om deze extra verhoging te schrappen.


Tijdens de kadernota van 2019 stond de extra OZB verhoging van 2% bovenop de jaarlijkse indexering van 2% al op de agenda. Destijds diende Lijst Blanco ook al een amendement in om deze verhoging te voorkomen. Dit amendement haalde toen geen meerderheid, omdat het toen nog ging over uit voorzichtigheid ingeboekte extra inkomsten voor OZB. Tijdens de begroting zou deze verhoging dit opnieuw worden afgewogen. Uiteindelijk werd deze extra OZB verhoging vorig jaar niet ingevoerd. Dit jaar verwacht de wethouder deze extra verhoging echter wel echt nodig te hebben. Dit is in strijd met het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat de belastingdruk zo min mogelijk te laten toenemen.


Een extra verhoging van de OZB bovenop de trendmatige verhoging staat daar lijnrecht tegenover.

Lijst Blanco is voor lage lasten van de burgers. Een extra verhoging van de OZB bovenop de trendmatige verhoging staat daar lijnrecht tegenover. Lijst Blanco vind dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld moeten omgaan en daar ontbreekt het volgens ons nog wel eens aan. Daarom vindt Lijst Blanco het ongepast om onze burgers daarvoor te laten opdraaien. Door deze extra OZB te schrappen wordt het College gedwongen om scherpere keuzes te maken. Het amendement van Lijst Blanco en coalitiepartij VVD kreeg uiteindelijk ook de steun van LOKAAL Meierijstad, Hart, D66, SP en Gemeentebelang Meierijstad. Coalitiepartijen CDA, PvdA en HIER stemden tegen, waardoor het voorstel met nipte meerderheid werd aangenomen; 18 om 17. Lijst Blanco is erg blij dat de extra verhoging van de OZB voor 2020 nu is geschrapt.bottom of page