top of page

Gemeenteraad stemt unaniem in met motie 'onderzoek coronabesmettingen in Meierijstad'

Meierijstad is gemeente die zwaar getroffen is door het coronavirus. Waarom is het aantal ziekhuisopnames en sterfgevallen in onze regio hoger dan elders in het land? De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een motie die vraagt om een onderzoek dat antwoord moet geven op deze vraag.


Minister Carola Schouten heeft al een onderzoek aangekondigd naar het verband tussen luchtvervuiling en hoge aantal corona besmettingen. D66 nam in Meierijstad het initiatief om er als gemeente Meierijstad bij hogere overheden en het RIVM erop aan te dringen onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van het relatief hoge aantal coronasmettingen door het coronavirus in onze regio. Bijna alle partijen dienden de motie mee in, op Lijst Blanco en Gemeentebelang Meierstijdad na.


Fractievoorzitter Thijs van Zutphen gaf in zijn betoog aan dat de motie niet tot polarisatie moet leiden en dat we daarom eerst het betoog wilden afwachten. Hij zei verder in zijn betoog: 'We hebben te maken met een enorme crisis. In het land en in deze gemeente. Het is verschrikkelijk hoeveel mensen hebben moeten lijden onder deze ziekte en hoeveel dodelijke slachtoffers er te betreuren zijn. Daarom is het van groot belang dat we als samenleving zoveel mogelijk samen blijven en eensgezind deze tijd door komen. Daarnaast is het erg belangrijk dat we te weten komen hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat de reden is dat er hier zoveel leed is, meer dan op andere plekken. Deze motie roept daartoe op, en dat is goed. Wel leefden er bij ons zorgen: in de motie wordt specifiek gevraagd om in de richting van een bepaalde oorzaak te kijken, namelijk luchtkwaliteit. Daarmee kan het gevoel ontstaan bij mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de agrarische sector, de industrie of het transport, dat zij in beeld zijn als mogelijke veroorzaker van deze vreselijke ziekte en dat zij daarmee tegenover de slachtoffers van dit virus zouden komen te staan. Dit zou onwenselijk zijn, en de eenheid in de samenleving onder druk kunnen zetten. Onderzoek moet immers niet gericht zijn op het aanwijzen van schuldigen, maar op het zoeken naar oplossingen. Daarom wilden wij de toelichting afwachten, om te zien of onze zorgen konden worden weggenomen.'


De toelichting bij de motie van D66-fractievoorzitter Marrik van Roozendaal was geblanceerd, objectief en helder. Niet alleen de luchtkwaliteit moet onderdeel van het onderzoek zijn, maar er moet een zo breed mogelijk onderzoek plaatsvinden naar alle mogelijke oorzaken. De motie is niet bedoeld om met het de vinger te gaan wijzen en daarom stemde ook Lijst Blanco van harte in met deze motie. Daarmee geeft de raad een eensgezind signaal af om een antwoord te krijgen op de vraag waarom er juist in onze regio zoveel slachtoffers zijn te betreuren.

bottom of page