Horeca Meierijstad en sportverenigingen ondertekenen convenant

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Meierijstad en de Sportraad zijn het eens geworden over een convenant. In dit convenant staat onder andere dat oneerlijke concurrentie moet worden voorkomen. Tijdens de commissievergadering van 12 september waren er insprekers namens de Sportraad en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De insprekers gaven aan tevreden te zijn over het voorgenomen horecabeleid in de gemeente Meierijstad.


De gemeenteraad van Meierijstad gaat aanstaande donderdag waarschijnlijk instemmen met de nieuwe horecavisie. Hierin staat bijvoorbeeld waar zich horeca mag vestigen en hoe groot een terras in het buitengebied mag zijn. Lijst Blanco is blij met de nieuwe horecavisie en zal hiermee ook gaan instemmen. Belangrijk is dat overal, ook in de kleine kernen, horeca aanwezig blijft voor de sociale cohesie en leefbaarheid. De traditionele cafés hebben het echter wel steeds moeilijker in Nederland en dus ook in Meierijstad. Lijst Blanco vindt dat ook ondergeschikte horeca in winkels of ondersteunende horeca bij recreatie- en agrarische bedrijven mogelijk moet zijn. Dit is met het nieuwe horecabeleid nog steeds mogelijk.

Een belangrijk onderdeel van het horecabeleid is hoe wordt omgegaan met sportkantines. In het beleid staat dat sportkantines van maandag tot en met vrijdag tot 24.00 uur geopend mogen zijn. Op zaterdag, zondag en feestdagen is de eindtijd 19.00, maar verenigingen kunnen hiervoor een doorlopende ontheffing aanvragen. Dit houdt in dat sportkantines altijd open mogen blijven tot 24.00 uur. Een van de voorwaarden is dat ze het ‘kantine-convenant’ ondertekenen en zich hieraan houden. De KHN en de Sportraad konden tijdens de commissievergadering melden dat ze het convenant hadden ondertekend. Raadslid Luc van den Tillaart stelde de vraan aan de KHN of ze niet bang is dat de sportkantines nu concurrentie worden voor de traditionele cafés. Lijst Blanco vroeg zich dit af aangezien sportkantines nu ook op zaterdag en zondag tot 24.00 uur mogen blijven als ze een doorlopende ontheffing aanvragen. Dit was niet het geval werd ons geantwoord, want de sportkantine mag niet als kroeg gaan functioneren. Zo zijn de sportkantines alleen bedoeld voor leden en mag er ook geen DJ draaien. Wel mag een sportvereniging een aantal keer per jaar ontheffing aanvragen om een feest te organiseren. Wij zijn blij dat de Sportraad en de KHN samen afspraken hebben kunnen maken en we hopen dat deze samenwerking ook in de toekomst vruchtbaar blijft. Een goede balans tussen horeca en para-commerciële instellingen is namelijk van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen.De Markt in Veghel