top of page

Kloostercomplex Zusters Franciscanessen krijgt een tweede leven

Tijdens de commissieveragdering van 12 juni waren alle partijen positief over de nieuwe plannen die in het masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen beschreven staan. Er werden door Lijst Blanco en andere partijen nog wel een aantal zorgen geuit en vragen gesteld, maar het voorstel is als hamerstuk bestempeld voor de raadsvergadering van 25 juni.

Commissielid Jelle Verbakel gaf aan dat het een erg mooi plan is. We behouden een mooi stukje cultureel erfgoed in het centrum van Veghel en het idee van de zusters kan blijven voorleven. Het is meer dan alleen een nieuwe functie van de stenen en grond. Er wordt met dit plan een nieuw maatschappelijk hart van Veghel gerealiseerd waar zorg, werk, leren en ontmoeten samenkomen. Het plan levert ook een aanzienlijk aantal sociale woningen op in het centrum van Veghel. Bovendien worden er meerdere goedkope en middel dure woningen gerealiseerd. Hierdoor zijn er ook nieuwe woningen voor starters beschikbaar, want voor hen is het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Mede door dit plan komt er een mooi stukje Veghel bij, want de prachtige kloostertuinen worden onderdeel van de openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk. De woningen die worden gerealiseerd in combinatie met zorg zijn vooruitstreven, wat ook belangrijk is met het oog op de toekomst.


Behalve lof voor het mooie plan had Jelle Verbakel ook zijn zorgen namens Lijst Blanco geuit bij dit plan. Er zijn namelijk risico’s met betrekking tot andere grondexploitaties van de gemeente doordat de gemeente daar dan minder woningen kan realiseren. De financiële risico's kunnen aanzienlijk zijn, want de opbrengsten van de gemeentelijke grondexploitaties zullen dan naar beneden moeten worden bijgesteld. Wel worden binnenkort de prognoses voor Veghel wellicht verhoogd waardoor dit risico kleiner wordt. Ook zijn nog veel financiële onzekerheden bij dit plan. De gemeente neemt de openbare ruimte over voor een nog onbekend bedrag. De wethouder gaf aan dat de gemeente niet van plan is om het financiële gat van de exploitatie te dichten en dat dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemers is. Ook is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de provincie financieel bijdraagt en er wordt onderzocht of er nog andere subsidiepotjes beschikbaar zijn om het plan financieel haalbaar te maken.
bottom of page