Kosten afval stijgen door ongunstige ontwikkelingen

Tijdens de beeldvormende avond van donderdag 26 september is de gemeenteraad geïnformeerd over wat er op het gebied van afval de stand van zaken is. We hebben op dit moment te maken met een ongunstige ontwikkeling van de kosten van afval. Dat betekent dat we meer moeten gaan betalen voor het ophalen en verwerken van afval. Positief is dat het erop lijkt dat we onze doelstelling met betrekking tot het reduceren van ons restafval op schema liggen.


We hebben als gemeente Meierijstad het doel om de hoeveelheid restafval te verminderen. Voor 2020 is het doel om maximaal 81 kg restafval per inwoner per jaar te behalen en in 2025 is het doel om dit te reduceren tot 30 kg. Het ziet er naar uit dat we gaan uitkomen op 75 kg per inwoner per jaar voor het jaar 2019. Dit betekent dat we ons doel lijken te gaan halen en dit komt doordat we beter zijn gaan scheiden.


Ondanks dat we beter zijn gaan scheiden zijn de kosten voor onze gemeente voor afval gestegen. Dit heeft twee oorzaken waar de gemeente geen invloed op heeft. Het eerste is dat China de grenzen sluit voor het afval uit Europa en dat betekent dat we in Europa forse investeringen moeten doen om ons afval te verwerken. Het tweede is de groeiende economie waardoor de afvalinzamelaars hogere prijzen rekenen. Het gevolg is dat we ruim 9,6 miljoen euro aan kosten hebben voor het ophalen en verwerken van afval, een stijging van 560.000 euro. Dit heeft tot gevolg dat de afvalstoffenheffing voor 2020 zal gaan stijgen als de gemeenteraad hiermee instemt. Het positieve dat te melden is dat we door onze nieuwe manier van afvalinzameling een grotere stijging hebben voorkomen. Door de nieuwe manier van afvalinzameling besparen we zo'n 300.000 euro.


De gemeente heeft als doelstelling om van afval naar grondstof te gaan. Dit kan als middel worden ingezet voor sociaal werk. Het heeft tevens een potentieel van 200 sociale werkplekken. De IBN en WSD willen graag participeren in de waardecreatie van afval. Er wordt nu textiel uit Veghel en Sint-Oedenrode door de IBN/WSD gesorteerd en er loopt nu een onderzoek om dit uitsorteerproces te verduurzamen.