top of page

Lijst Blanco is voor de bouw van twee nieuwe zwembaden in Meierijstad

De overdekte zwembaden De Beemd in Veghel en De Neul in Sint-Oedenrode zijn versleten en aan vervanging toe. Gisteren heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro voor de bouw van deze twee nieuwe zwembaden. In totaal moet de bouw van de twee nieuwe zwembaden 19 miljoen euro gaan kosten.


Lijst Blanco is voor de realisatie van de twee nieuwe zwembaden in Meierijstad. Voor Lijst Blanco is het van belang dat zo veel mogelijk mensen kunnen zwemmen en ook daadwerkelijk gáán zwemmen. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen gaf tijdens de commissievergadering van vorige week aan dat dit goed is voor de gezondheid, het mensen vitaal houdt en het sociale contacten creëert. Als we in plaats van twee maar voor één nieuw zwembad gaan dan daalt het aantal bezoekers van de zogeheten ‘doelgroepen’ met 40% en dat vindt Lijst Blanco onwenselijk.


De bouw van de twee nieuwe zwembaden brengt wel een hele grote investering met zich mee, namelijk 19 miljoen euro. Het levert ons jaarlijks een exploitatietekort van 1,1 miljoen euro op die wij dus als gemeente jaarlijks zullen moeten bijdragen. Als we daarbij in acht nemen dat in deze gemeente onder meer een ton per jaar wordt uitgegeven aan citymarketing, een ton wordt uitgegeven aan de huur van een totaal onnodige elektrische PD-wagen, we tonnen besteden aan het verplaatsen van een brug die er pas sinds 2014 ligt, dan is de 400 duizend euro extra die we jaarlijks gaan betalen voor de meerkosten van de twee nieuwe zwembaden goed te verdedigen. Ook staat in ons verkiezingsprogramma dat we sportniveau moeten worden gehandhaafd, dus wij hebben tijdens de raadsvergadering van 27 juni ingestemd met het voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro.

In het rapport van Drijven en Partners wordt alvast een voorzetje gegeven naar mogelijke locaties voor de bouw van de twee nieuwe zwembaden. In Veghel heeft het centrum de voorkeur, wat betekent dat er nog grond zal moeten worden aangekocht. In Sint-Oedenrode heeft het College een sterke voorkeur voor de Kienehoef, terwijl er vanuit de samenleving wensen zijn om het zwembad in het centrum te houden. Zo heeft de KBO al de voorkeur voor het centrum uitgesproken. D66 en Lokaal Meierijstad dienden een amendement in dat de raad nog de mogelijkheid geeft om te beslissen over de locatie en de omvang (aantal banen) van de zwembaden. Opvallend was dat coalitiepartij HIER tegen dit amendement stemde, terwijl het aangaf zorgen te hebben over de locatie. Ze gaven aan liever geïnformeerd worden over de uitkomsten van de onderzoeken. Voor Lijst Blanco en ook voor andere oppositiepartijen was dit onbegrijpelijk, want dit was de kans om nog te regelen dat we invloed hebben als gemeenteraad op de locatiekeuze. Bij het uiteindelijke voorstel, zo gaf Wethouder Van der Pas (CDA) aan, komt er geen scenariokeuze, maar één keuze voor locatie en omvang. Lijst Blanco steunde het amendement van D66 en Lokaal Meierijstad dat helaas geen meerderheid haalde.


De bedoeling is dat in het eerste halfjaar van 2020 een definitief voorstel voor de bouw van de twee nieuwe zwembaden naar de raad komt.

bottom of page