top of page

Lijst Blanco vindt maatschappelijke voordelen ‘Wenkend Perspectief’ niet opwegen tegen de kosten

Het voorstel van het College is om oude deel van het voormalig gemeentehuis in Schijndel in eigendom te houden en te bestemmen voor huisvesting van de bibliotheek, de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie met een depot, het klantcontactcentrum van de gemeente en commerciële dragers. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis wordt verkocht en hier komen woningen. Gaat het plan er mooi uit zien? Lijst Blanco denkt van wel. Is het echter een zinnige, zuinige en zorgvuldige uitgave, om het advies van de rekenkamer maar eens aan te halen? Nee, aldus Lijst Blanco. Dit plan is geen 3,5 miljoen waard als we alles gaan afwegen.


Allereest vanwege de doelstelling van dit plan, het creëren van ‘reuring’ aan de Markt. Een prima doelstelling. Maar die specifieke doelstelling kan heel goed door de private sector worden behaald en vereist dus geen ingrijpen van de gemeente. Het is ook niet voor niets dat in het regeerakkoord van de coalitie, Mijlpalen van Meierijstad, geschreven stond dat er een voorkeur was ‘voor verkoop binnen gestelde kaders van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Schijndel,’ hetgeen wat ons betreft een goede keuze was.


Wat is er nu een betere plek om kunst tentoon te stellen en op te slaan, dan een museum?

In het nieuwe plan komt de bibliotheek en het klantcontactcentrum in het voormalig gemeentehuis. Wat ons betreft passen deze functies prima in een MFA zoals het Spectrum in Schijndel. Verder houdt een bieb in het Spectrum in dat deze naast een jongerencentrum is gevestigd, dus wat betreft ‘ontlezende jeugd’ zouden op dat gebied nog wel eens juist ‘synergie-voordelen’ te behalen kunnen zijn.


Fractievoorzitter Thijs van Zutphen benadrukte ook nog maar eens dat we een gemeentelijk museum in bezit hebben; het Jan Heestershuis in Schijndel. Dit museum ligt op 200 meter van het voormalig gemeentehuis van Schijndel. Wat is nou een betere plek om kunst tentoon te stellen en op te slaan, dan een museum? De gemeenteraad van Schijndel dacht er ook zo over en stelde eind 2016 een voorbereidingskrediet ter beschikking om het plaatsen van een extra gebouw bij het Heestershuis te onderzoeken. Het toenmalige College achtte dit namelijk de meest wenselijke oplossing om de gemeentelijke kunstcollectie van Schijndel tentoon te stellen te behouden. Ook wat betreft de kunst rechtvaardigt het Wenkend Perspectief dan ook niet de grote investering.


Voormalig gemeentehuis in Schijndel

Vervolgens zijn er commerciële dragers, zoals horeca, voorzien in het Wenkend Perspectief. Dat draagt het risico in zich van het creëren van overcapaciteit aan de Markt van die horeca, en daar moet je als gemeente niet aan bij willen dragen door middel van investeringen. Als een ondernemer de poging wil wagen met zijn eigen middelen, is dat natuurlijk zijn goed recht, maar hier moet geen gemeentelijke financiering bij betrokken zijn.


Tot slot draait het in de politiek om keuzes maken. De gemeente werkt met gemeenschapsgeld en we moeten telkens afwegen of we de investering het geld waard vinden. De schatkist heeft een bodem en Lijst Blanco is niet bereid om 3,5 miljoen euro voor dit plan uit te geven. De rest van de gemeenteraad stemde in met het voorstel. De motie van D66 om in overweging mee te nemen dat het woongedeelte hoger dan 15 meter mag zijn zoals in het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld hebben we gesteund. Echter haalde deze motie geen meerderheid.

bottom of page