top of page

Maatregelen gemeente Meierijstad omtrent coronavirus

Door het Rijk zijn de afgelopen weken vele maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de economische schade te beperken. Ook vanuit de gemeente Meierijstad worden er vanalles gedaan. Met enige regelmaat wordt de gemeenteraad via een zogenoemde raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken omtret het coronavirus.

Lijst Blanco stelde een paar weken geleden vragen aan het College of ze bereid waren om verenigingen financieel te ondersteunen door bijvoorbeeld geen huur in rekening te brengen. De vaste lasten van de sportverenigingen zoals de huur voor de sporthal of sportvelden lopen gewoon door, terwijl ze er geen gebruik van mogen maken. Verder dalen de inkomsten voor verenigingen doordat ze bijvoorbeeld kantineopbrengsten mis lopen. Hierdoor kunnen verenigingen in financiële moeilijkheden komen. De sportraad Meierijstad riep ook op maatregelen te nemen om het sportleven te ondersteunen. Het College gaf in een raadsinformatiebrief aan dat huurnota’s voor gesubsidieerde instelling en verenigingen in verband met het gebruik van gemeentelijke voorzieningen in eerste instantie worden opgeschort voor 3 maanden. Er wordt geen huur in rekening gebracht voor de periode waarin het gebruik niet is toegestaan. Deze maatregel is voor specifiek sportverenigingen aanvullend bedoeld op rijksmaatregelen (4.000 EUR maatregel). Lijst Blanco is blij dat het College op deze manier verenigingen tegemoet komt.

Het Rijk heeft maatregelen genomen om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Hierdoor heeft de gemeente Meierijstad tot en met 8 april 1560 aanvragen ontvangen van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemen. Vanaf 3 april zijn er al 242 aanvragen afgehandeld. Ter vergelijking: over heel 2019 zijn er 17 aanvragen geweest voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen. De gemeente probeert verder via lokaal maatwerk ondernemers te ondersteunen. De gemeente heeft de tijden voor bevoorrading van supermarkten tijdelijk verruimd en er worden geen facturen gestuurd aan marktplaatshouders en standplaatshouders. Bovendien heeft de gemeente eerder al laten weten dat tot en met 31 juli geen nieuwe aanslagbiljetten zal versturen en er is een verruimde betalingsregeling. Er is ook een coördinatieteam ingesteld, Coördinatieteam Economische Impact in Meierstijstad (CEIC), om de economische effecten na te gaan en mogelijkheden uit te werken voor lokaal maatwerk. Zo probeert de gemeente ook haar steentje bij te dragen om ondernemers te ondersteunen. Ook vanuit de samenleving zelf ontstaan er leuke en goede initiatieven zoals support your locals om zo lokale voedselondernemers te steunen.

Verder geeft het College in de raadsinformatiebrief aan dat er handhavend wordt opgetreden als mensen in overtreding zijn. Zo is er extra aandacht voor arbeidsmigranten dat als ze in busjes naar het werk worden gebracht er wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Volle busjes of personenauto’s kunnen leiden tot 390 euro boete per personen. Aan alle werkgevers en uitzendorganisaties heeft de gemeente een brief gestuurd en hen gewezen op de te nemen voorzorgsmaatregelen. In de raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat het over het algemeen goed gaat met het naleven van de regels. Dat is goed om te horen. Ook wordt er een vinger aan de pols gehouden als het gaat om de kwetsbare inwoners en er is met grote regelmaat contact tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang.

Het is goed om te lezen dat de gemeente zich op vele terreinen inzet voor inwoners en ondernemers in Meierijstad. Er zijn voorzichtig positieve geluiden over de afname in de cijfers, maar Meierijstad is nog steeds een gemeente waar het virus keihard toeslaat. Het blijft dus belangrijk dat iedereen zich aan de adviezen houdt.bottom of page