top of page

Meierijstad krijgt zo goed als zeker twee nieuwe zwembaden

De overdekte zwembaden De Neul in Sint-Oedenrode en De Beemd in Veghel zijn versleten en aan vervanging toe. Vorig jaar stemde de raad al unaniem in het met het voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro. Tijdens de commissie M&M van donderdag 11 juni werd duidelijk dat alle fracties akkoord lijken te gaan met de investering van maar liefst 20,35 miljoen euro.

Lijst Blanco is blij met de realisatie van twee nieuwe zwembaden in onze gemeente. Het zijn zeer nuttige voorzieningen, die het welzijn van de inwoners positief beïnvloeden. Het is goed voor de gezondheid, het houdt mensen vitaal en zorgt voor sociale contacten. Nu we op een recessie af stevenen, moet je dan wel zo’n grote investering doen? Fractievoorzitter Thijs van Zutphen gaf aan dat we dat juist nu wel moeten doen. In tijden van recessie is het ons betreft de taak van de overheid om anticyclisch te handelen en daar draagt zo’n grote opdracht aan bij.

In het voorstel is gekozen voor vervangende nieuwebouw voor de horecazaak bij zwembad De Neul. Dat is goed nieuws voor de heer Hulsen die een paar weken geleden nog kwam inspreken tijdens een beeldvormende avond. De horeca-eigenaar van het café Dommelzicht moet er nog wel met de gemeente uit zien te komen of het gaat om koop of erfpacht. Lijst Blanco heeft er vertrouwen in dat de gemeente en de horeca-eigenaar hieruit komen.

In Veghel is er gekozen om sauna’s en een whirlpool te realiseren en in Sint-Oedenrode komen deze niet. Dat komt omdat ervoor wordt gekozen om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. De exploitatieresultaten van de sauna’s en whirlpools in Veghel zijn nog niet beschikbaar, maar de wethouder gaf aan dat deze doorrekening nog komt. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen gaf tijdens de commissievergadering ook aan dat Lijst Blanco kan begrijpen waarom een deel van het budget wordt besteed aan parkeergelegenheid in Veghel. Hier was nog wel wat over te doen tijdens de commissievergadering, maar wat Lijst Blanco betreft hoort als een voorziening wordt gecreëerd daar voldoende parkeergelegenheid bij. Het is een goede zaak dat efficiënt met de ruimte wordt omgegaan door wat betreft het parkeren de hoogte in te gaan.

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni zal een definitief besluit worden genomen over de nieuwbouw van de twee zwembaden.

bottom of page