top of page

Met de RES gaan we niet de goede kant op

Het kabinet draagt regio's in Nederland op een zogeheten Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Noordoost-Brabant is een van die regio's en Meierijstad is daar onderdeel van. Inmiddels is het proces aanbeland bij de RES 1.0. Hieronder leggen we uit waarom zo'n regionale aanpak geen goede is, maar ere wie ere toekomt, we hebben ook een compliment voor de verantwoordelijk wethouder:


Op 7 mei 2020 hebben wij tegen de concept-RES gestemd vanwege enkele fundamentele bezwaren tegen de manier waarop deze strategie is opgebouwd. Deze bezwaren hebben wij nog steeds.

Volgens Lijst Blanco is het namelijk niet juist om een operatie op de schaal van de energietransitie regionaal vorm te geven. Dit leidt tot een versnipperde aanpak met het risico het Nederlandse landschap te veranderen in een confetti van windmolens en zonneparken, welke molens en parken op zichzelf ook de nodige bezwaren kennen.

Daarnaast staat de uitvoerbaarheid van deze voornemens voor windmolens en zonneparken onder druk. Het energienet heeft immers nu al in gebieden van Noordoost Brabant een gebrek aan capaciteit; het huidige net kan al deze plannen simpelweg niet aan.

Bovendien vrezen wij dat de enorme inspanningen om deze windmolens en zonneparken te plaatsen en alle lokale weerstand die dat oproept in de toekomst onnodig blijken te zijn geweest, nu een meerderheid in de Tweede Kamer evenals de provinciale overheid kernenergie als onderdeel van de oplossing zien.

Kortom, de RES, ook deze RES 1.0, is geen goed idee.

Maar, voorzitter, toch willen wij ook een compliment maken richting de wethouder. We zijn namelijk erg blij dat in de RES NOB de lokale autonomie altijd voorop is blijven staan en de gemeenteraden te allen tijde het laatste woord hebben wat betreft de invulling van beleid en de aanwijzing van zoekgebieden. Als je dan toch verplicht bent een RES op te stellen, doe het dan op deze manier.

bottom of page