top of page

Minderheidscoalitie is zeker het overwegen waard

Afgelopen donderdag was er een debat in de raad naar aanleiding van de breuk van Team Meierijstad en het opstappen van wethouder Witlox. Lijst Blanco stelde samen met Hart voor Schijndel, D66 en de SP een minderheidscoalitie voor. Na het vertrek van Witlox hoeft er wat ons betreft geen extra wethouder bij en ook vinden we het voor de continuïteit van ons bestuur het beste als wethouder Van den Bogaard aanblijft.


Lees hieronder het hele betoog van fractievoorzitter Thijs van Zupthen:


‘De onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende.’ Dat is de reden waarom TEAM verdwijnt en twee nieuwe partijen bestaan en wethouder Witlox is opgestapt.


Helaas is wethouder Witlox er niet vanavond; het was namelijk volgens ons goed geweest wanneer hij persoonlijk zijn besluit hier, in het openbaar, had toegelicht en dus aan de inwoners had uitgelegd hoe hij tot deze keuze is gekomen. Dit temeer aangezien hij wél afgelopen maandag aan de leden van TEAM verantwoording heeft afgelegd.

Dit is een vertrek door de achterdeur en dat is simpelweg niet de meest chique manier.


Dan over naar de orde van de dag: de coalitie moet opnieuw gevormd worden. In dat verband wil ik nogmaals de reden voor de breuk aanhalen: het gebrek aan onderlinge chemie en een slecht functionerende samenwerking. Het zijn dus kennelijk niet de verschillende politieke inzichten, althans daar wordt niet over gerept. Dan blijft over dat het enkel de slechte persoonlijke verhoudingen kunnen zijn die tot splitsing hebben geleid, hetgeen ook naar voren lijkt te komen uit het feit dat beide partijen in dezelfde coalitie willen blijven, het coalitieakkoord willen blijven steunen en uit het gegeven dat ze door één en dezelfde wethouder vertegenwoordigd willen blijven in het college!


In hoeverre het toch niet de diverse politieke kleuren waren binnen TEAM die hebben geleid tot een breuk kunnen wij niet beoordelen, maar als het enkele de gebrouilleerde onderlinge banden zijn die voor de splitsing hebben gezorgd, is dat vrij ernstig.

Want in het belang van stabiel bestuur moet je toch in staat zijn over onderlinge vetes heen te stappen en het algemeen belang te laten prevaleren? Dat je een ander niet aardig vindt, is toch geen reden om een partij te laten klappen en een coalitie in crisis te brengen?


We willen immers niet dat die slechte onderlinge verhoudingen opnieuw in de coalitie tot problemen kunnen leiden

Voorzitter, omdat wij hechten aan continuïteit en stabiliteit van bestuur lijkt het ons daarom geen goed idee dat de wens van beide teams om aan te blijven in de coalitie wordt gehonoreerd. We willen immers niet dat die slechte onderlinge verhoudingen opnieuw in de coalitie tot problemen kunnen leiden. Eén van de twee teams zal dan ook uit de coalitie moeten blijven.


Maar, als we verder redeneren: is het eigenlijk wel nodig dat überhaupt de beide teams toe treden tot de coalitie? Afgelopen twee jaar is namelijk gebleken dat in deze raad samenwerkingen buiten de coalitie en oppositielijnen goed mogelijk is! Neem nou de, helaas ingevoerde, toeristenbelasting, waarbij oppositiepartij SP de wethouder aan een meerderheid hielp. Of het IBOR, waarbij een amendement van TEAM, ons en CDA het haalde, terwijl andere oppositiepartijen de wethouder vurig steunden. Verder verliep de steun in de kwesties van Food processing Veghel en de Veehouderij in Nijnsel ook niet langs coalitie-oppositie lijnen en dan zijn de talloze andere moties en amendementen die gezamenlijk door coalitie en oppositie partijen zijn ingediend nog niet genoemd. Een minderheidscoalitie is dus zeker het overwegen waard.


Dan komen we bij de rol van wethouder Van den Bogaard terecht. Momenteel is hij wethouder namens een niet meer bestaande partij en dat is toch wel vreemd te noemen. Verder hebben dus de beide TEAMs gezegd dat zij willen dat Van den Bogaard namens hen aanblijft, maar wat wil de wethouder eigenlijk zelf? Hoe ziet hij zijn rol? En aangezien hij ook een lid van TEAM was, bij welke van de twee teams wil hij zich aansluiten? Of wil hij onafhankelijk verder? Wij zijn benieuwd.


Zeker is dat er de aankomende tijd belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, dus wij wensen de betrokken partijen veel wijsheid toe. En om bij de actualiteit te blijven: Hopelijk komt de Uil van Minerva jullie bezoeken!

bottom of page