top of page

Nieuwbouw van het bestuurscentrum in Veghel is voorlopig van de baan

In de commissievergadering van 3 oktober is door een meerderheid van de partijen bepaald dat het voorstel omtrent de huisvesting van de gemeenteraad niet rijp is voor besluitvorming. Daarmee lijkt een verhuizing van het bestuurscentrum naar Veghel voorlopig van de baan. Lijst Blanco benadrukte dat de fusieafspraak om het bestuurscentrum in Rooi te huisvesten duidelijk is.


Het voorstel van het College was om een onderzoek te doen naar twee scenario’s voor de huisvesting van de raad en griffie. De eerste optie is dat het de raad en griffie in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode blijven. Er moeten dan wel in het pand verbouwingen plaatsvinden zodat nader te bepalen functies als gemeentelijke diensten, wonen en/of commercieel en/of cultureel maatschappelijke functies in het pand kunnen komen. Nu is er namelijk sprake van te veel leegstand. De andere optie is dat de raad verhuist naar nieuwbouw bij het gemeentehuis in Veghel.


Lijst Blanco is van mening dat de fusieafspraak in stand moet worden gehouden, dus het bestuurscentrum moet in Rooi blijven. Wel zijn we van mening dat de situatie in het bestuurscentrum op dit moment niet optimaal is. Zo voldoet de parallelle zaal niet en voor belangrijke onderwerpen is de huidige raadszaal te klein. Ook moet er volgens Lijst Blanco wat gebeuren met de leegstand in het pand. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen zei in de commissie: ‘Eerst onderzoek doen naar verbouwing hier en daarvan de resultaten afwachten. Alleen wanneer blijkt dat zo’n verbouwing redelijkerwijs geen geschikte optie is, komen pas andere opties op andere locaties in de gemeente aan de orde.’

Bestuurscentrum in Rooi

Er waren meerdere partijen in de gemeenteraad die een nieuwbouw in Veghel op z’n zachtst gezegd niet wenselijk vonden. Deze partijen hadden allemaal hun eigen redenen waarom dit onderzoek niet het juiste is of waarom het niet aan de orde is. Alleen de PvdA en LOKAAL Meierijstad steunde het voorstel van het College in de eerste termijn. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen gaf aan dat Lijst Blanco een beperkt onderzoek waar geen focus en geen brede basis inzit niet kan steunen. Hij zei: ‘Het lijkt erop dat het college deze focus en de bijbehorende tijdsdruk heeft bedacht om middels een beperkt onderzoek alternatieven te kunnen uitsluiten en Veghel als locatie te kunnen pluggen, omdat Veghel haar voorkeur lijkt te hebben.’


Uiteindelijk vroeg raadslid Mirjam van Esch (HART) een schorsing aan na de antwoorden van de wethouder. Wethouder Coby van der Pas (CDA) reageerde nogal verbaast na de kritiek vanuit de raad op dit voorstel. Uiteindelijk stelde Peter Verbraak (HIER) na de schorsing voor dat het voorstel niet rijp voor besluitvorming is. Alle fracties op het CDA na steunde dit voorstel, waardoor een verhuizing van de raad naar Veghel voorlopig van de baan is.

bottom of page