top of page

Ondernemerschap van verenigingen zoals SCMH moeten we belonen


Lijst Blanco is blij met de maatwerkoplossingen voor SCMH Mariaheide, RKSV Rhode, Geel-Zwart en MHC Sint-Oedenrode. Tijdens de behandeling van de sportnota vorig jaar gaven al aan dat voor met name SCMH de situatie echt nijpend was. Nu een jaar later zijn er dus voor vier verenigingen maatwerkoplossingen gemaakt.


De verschillen tussen sportsubsidies in de voormalige drie gemeentes waren groot. Lijst Blanco uitte daar vorig jaar al zorgen over en wilde dat er maatwerkafspraken met verenigingen gemaakt zouden worden. Met name voor SCMH, die net voor de fusie een compleet nieuwe kleedaccommodatie zonder bijdrage van de gemeente had gerealiseerd, was het een vervelende situatie. Ze zouden de kleedaccommodatie moeten overdragen aan de gemeente voor helemaal niets en ruil daarvoor zou de gemeente zorg dragen voor beheer, onderhoud en vervangen. Juist een vereniging zoals SCMH die ondernemerschap door zelf te investeren toont moeten we niet bestraffen voor hun goede gedrag.

Ook Rhode, Geel Zwart en MHC Sint-Oedenrode krijgen een vergoeding voor hun accommodatie en/of velden. Wethouder Van de Pas (CDA) gaf tijdens beantwoording aan dat de verenigingen akkoord waren met het huidige voorstel, maar ze ging niet zeggen dat iedereen heel tevreden is. Bij het vaststellen van de sportnota en begroting was er in totaal al 506.000 euro voor sportsubsidies vrijgemaakt waarmee we al 115.000 euro per jaar extra uitgeven aan sport. Door de extra vergoedingen gaan we nog 50.000 euro structureel meer uitgeven aan sportsubsidies, maar dat hebben wij er graag voor over. Sport is namelijk een verbindende factor in de samenleving, zorgt voor leefbaarheid van de kernen en is goed voor de gezondheid. Lijst Blanco gaat net als alle andere verenigingen volgende week instemmen met dit voorstel.

bottom of page