top of page

Onteigeningsbesluit is een veel te zwaar middel gezien de nieuwe ontwikkelingen

Een meerderheid van de raad van Meierijstad heeft ingestemd met het verzoek tot onteigeningsbesluit. Alleen Lijst Blanco, Hart en de SP stemden tegen dit voorstel. Er wordt nu een procedure gestart om een deel van de grond van de familie Van de Braak aan de Kempkens in Veghel te onteigenen. Deze grond heeft de gemeente nodig voor een nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Foodpark Veghel en een deel van de grond zal aan een ander bedrijf worden verkocht.


Geschiedenis

In het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden al vanaf 2007 gesprekken gevoerd met eigenaren van de locatie aan de Kempkens 2 in Veghel. In het verleden zijn de eigenaren en de gemeente het al eens geworden over een prijs, maar het liep mis op aanvullende voorwaarden. Het is opmerkelijk te noemen dat er in 2010 een overeenkomst was, maar dat de gemeente zich toen heeft teruggetrokken. Ook heeft de gemeente toegegeven dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Zo heeft de gemeente de grond van de familie Van de Braak verkocht, terwijl deze nog niet in bezit was van de gemeente. Dit is later ook zo de Raad van State bevestigd en die heeft de gemeente hierover op de vingers getikt. Het proces is dus alles behalve soepel verlopen. Nu stelt het College gezien de uiteenlopende standpunten en het zeer langlopende en moeizame proces voor om een onteigeningsprocedure te starten, omdat het niet meer aannemelijk is dat er een minnelijke overeenkomst gesloten zou worden. Lijst Blanco vindt het een legitieme reden als je na 12 jaar onderhandelen er niet uitkomt om dan een onteigeningsprocedure te starten.


Nieuwe ontwikkelingen

Dit veranderde toen mevrouw Van de Braak twee geleden tijdens de commissievergadering kwam inspreken. Er kwam nieuwe informatie bij die niet bij het raadsvoorstel waren toegevoegd en ze zei dat er nog wel degelijk een mogelijkheid is om tot een overeenkomst te komen. Wethouder Goijaarts (CDA) gaf aan dat de onteigeningsprocedure niet het middel is waar ze vrolijk van worden en dat hij graag nogmaals in overleg treed. Nu zijn ze de afgelopen twee weken met elkaar in overleg getreden en deze gesprekken waren positief, zo valt te lezen in het gespreksverslag. Er staan nog twee discussiepunten open, namelijk het moment van levering en de ontsluiting tot moment van levering. De familie Van de Braak wil namelijk graag tot eind 2021 blijven zitten om belastingtechnische en bedrijfseconomische redenen.


Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering wilde de burgemeester dat dit voorstel als hamerstuk werd behandeld. Hier was Lijst Blanco samen met andere oppositiepartijen het niet mee eens, want door de nieuwe informatie wilden we dat dit gewoon besproken zou worden zoals afgesproken tijdens de commissievergadering. Daarna heeft de burgemeester met de tien fractievoorzitters maar liefst 20 mintuten (Ja, echt waar) in een besloten ruimte besproken of we dit agendapunt zouden behandelen of niet. Uiteindelijk kregen alle partijen in de eerste termijn gewoon het woord en kon de wethouder daarna nog vragen beantwoorden. De tweede termijn is normaal gesproken voor onderlinge discussie, maar dat werd nu niet toegestaan. Raadslid Luc van den Tillaart gaf aan dat het middel dat we nu gebruiken, namelijk onteigening, een veel te zwaar middel is gezien het feit dat de gemeente en de familie Van de Braak weer met elkaar in gesprek zijn. Als ze er alsnog niet uitkomen mag de wethouder terug komen met hetzelfde voorstel. Nu vinden we het gezien de positieve ontwikkelingen een veel te zwaar middel, want een onteigeningsbesluit, dat is nogal wat.


bottom of page