Optie om kermis Schijndel naar centrum te verplaatsen blijft open

De gemeenteraad van Meierijstad heeft gisteren ingestemd met het nieuwe kermisbeleid. De grootste verandering is dat niet meer de gemeente maar een nog op te richten stichting de organisator wordt van de kermis in Schijndel en Sint-Oenderode. Lijst Blanco diende gisteravond met succes een amendement in waardoor de optie open blijft dat de kermis van Schijndel naar het centrum verplaatst kan worden.


Nieuwe beleid

In het nieuwe kermisbeleid geeft het College de voorkeur voor een stichting als organisator in plaats van de gemeente. In de voormalig gemeente Veghel werkte het al zo en dit gaat nu dus voor heel onze gemeente gelden. Lijst Blanco kan zich hierin vinden, want we vinden het organiseren van een kermis geen gemeentelijke taak. De gemeente is namelijk ook geen organisator van andere volksfeesten. Commissielid Kyara van Roessel gaf tijdens de commissievergadering vorige week aan dat er nog meer redenen waren om te gaan voor een stichting als organisator. Ten eerste hoeven er geen ambtenaren worden ingezet voor de organisatie, afgezien van de kermiscoördinator voor de eerste drie jaar. Ten tweede zorgt de hefboomwerking voor het in stand houden van de kermissen in de kleine kernen. Lijst Blanco vindt leefbaarheid erg belangrijk en het behoud van kermissen kan hier een bijdrage aan leveren.


Wat Lijst Blanco wel bijzonder vond is dat voor Sint-Oedenrode een uitzondering gemaakt wordt voor de sluitingstijd van muziek op de terrassen. In Sint-Oedenrode geldt volgens de nota een eindtijd van 19.00 voor live- en versterkte muziek op de terrassen. Deze beleidsregel is in het verleden een keer gemaakt doordat er overlast was, maar deze afspraak werd al niet meer gehandhaafd. Samen met bijna de gehele raad diende Lijst Blanco een amendement in om deze beleidsregel te schrappen. Nu mogen ze ook in Rooi na 19.00 uur muziek draaien. Dit lijkt Lijst Blanco alleen maar ten goede te komen van het volksfeest.Locatie kermis Schijndel

De discussie over de locatie van de kermis in Schijndel duurt al een tijdje. In 2016 besloot de gemeenteraad van Schijndel dat de kermis naar het centrum verplaats kan worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Lijst Blanco steunt de initiatiefnemers die de kermis graag naar het centrum willen verplaatsen, omdat een kermis wat ons betreft in het centrum hoort. Lijst Blanco diende samen met de rest van de raad een amendement in. In dit amendement werd voorgesteld om de zin ‘De kermis blijft op de Steeg’ te vervangen door ‘Het is aan de stichtingen om met voorstellen te komen voor de locatiekeuzes in de toekomst. Dit geldt overigens voor alle kermissen in Meierijstad.’ Nu blijft dus de optie open om de kermis in Schijndel te verplaatsen naar het centrum. Raadslid Luc van den Tillaart betoogde tijdens de raadsvergadering dat we de stichtingen zoveel mogelijk keuzevrijheid moeten bieden. Hij gaf ook aan dat er zich ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor de kermis van Schijndel alsnog naar het centrum verplaats kan worden.