top of page

Team Meierijstad valt uit elkaar, wethouder Witlox stapt op. Hoe nu verder?


Gisteravond zijn alle fractievoorzitters op de hoogte gesteld van het de splitsing van Team Meierijstad en het opstappen van wethouder Witlox. Dat het niet altijd boterde binnen de fractie van TEAM was een publiek geheim, maar toch komt deze splitsing en met name het opstappen van wethouder Witlox als een grote = verrassing. Lijst Blanco heeft samen met Hart voor Schijndel en de SP een debat aangevraagd over het opstappen van wethouder Witlox.

Team Meierijstad werd tijdens de verkiezingen in november 2016 de grootste partij van Meierijstad met 11 zetels. TEAM is ontstaan uit zes lokale partijen uit de drie voormalige gemeenten. In het persbericht laat TEAM weten dat de onderlinge chemie en samenwerking onvoldoende werkte. De zes partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien. Een externe coach was aangesteld om de fractie te ondersteunen, maar dit mocht niet maten. De huidige fractie van TEAM splitst zich in een fractie van respectievelijk zes en vijf raadsleden. Beide fracties willen het coalitieakkoord blijven ondersteunen en ze willen dat wethouder Van den Boogaart aanblijft. Wat enigszins raar overkomt, twee gesplitste partijen die in het college nog wel door een en dezelfde wethouder vertegenwoordigd worden.


Het belangrijkste is wat er gaat gebeuren nu wethouder Witlox is opgestapt

Hoe deze splitsing in de praktijk vorm zal worden gegeven is een interne aangelegenheid van TEAM en zullen we de komende tijd moeten zien. Het belangrijkste is wat er gaat gebeuren nu wethouder Witlox is opgestapt. Witlox was de mede-oprichter en lijsttrekker van Team Meierijstad. Nu hij zijn functie heeft neergelegd nemen de overige vijf wethouders wat Lijst Blanco betreft zijn taken over. Alle oppositiepartijen gaven in het verleden al aan dat vijf wethouders ruim voldoende zijn. Volgende week zal na aanvraag van Lijst Blanco, Hart voor Schijndel en de SP een debat plaatsvinden. De belangrijkste vraag is: Hoe nu verder? Volgende week weten we meer.

bottom of page