top of page

Veel extra geld voor onderhoud en vervanging wegen is hard nodig

‘Je moet niet het gevoel hebben dat je in België rijdt als je Meierijstad binnen rijdt’, zei raadslid Luc van den Tillaart afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering. Forse investeringen in verbetering van het wegendek zijn dus noodzakelijk. Het ging tijdens de commissievergadering over de beheerstrategie van het onderhoud en vervanging van wegen en bruggen. Deze twee losse voorstellen zullen beide een hamerstuk tijdens de raadsvergadering en de gemeenteraad zal dit unaniem gaan vaststellen.


Lijst Blanco vindt dat de investeringen voor een goede en veilige bereikbaarheid van Meierijstad echt nodig zijn.

Het voorstel beheerstrategie verhardingen 2019-2023 heeft tot gevolg dat we de komende vijf jaar 25 miljoen euro gaan uitgeven aan de vervanging van wegen in Meierijstad. Dit geld is nodig om alle wegen op een minimaal basisniveau B te brengen in de komende jaren. Ook wordt er elk jaar veel geld gereserveerd voor het onderhoud. In 10% van de wegen in Meierijstad is er sprake van achterstallig onderhoud. Lijst Blanco vindt dat de investeringen voor een goede en veilige bereikbaarheid van Meierijstad echt nodig zijn.

De kwaliteit van het onderhoud van de civiele kunstwerken (bruggen) is nog slechter. 40% verkeerd in een kwaliteit die lager dan veilig mag worden geacht en dus moet er een grote inhaalslag de komende jaren gemaakt worden. Vele bruggen zullen de komende jaren vervangen of gerepareerd worden. Lijst Blanco zal met beide voorstellen gaan instemmen en hoopt dat er snel begonnen wordt met de werkzaamheden.

bottom of page