top of page

Waarom wij tegen de aankoop van het politiebureau in Veghel hebben gestemd

Het College kwam met het voorstel om het pand van de politie in Veghel aan te kopen en te verbouwen en ze vroeg hiervoor een krediet van ruim twee miljoen euro. Wij hebben vooral zorgen over het financiële aspect van deze aankoop en hebben uiteindelijk tegen het voorstel gestemd.


De nationale politie heeft een huisvestingsplan ontwikkeld als taakstellend kader voor de realisatie van een passende huisvestingsportefeuille. Als gevolg hiervan moet de politie vierkante meters gaan inleveren en wil het objecten in eigendom houden bij gebruik meer dan tien jaar en huur bij een kortere periode. In Veghel is het pand in eigendom van de politie en die wordt nu aangekocht door de gemeente.


Kortom, wij vinden de financiële risico’s te groot.

De aankoop is op een strategische plek en daarom heeft het College besloten om het pand aan te kopen. De aankoop van het pand kost 800.000 euro, maar het meeste geld is nodig voor de verbouwing (1,3 miljoen). Er is alleen geen zekerheid dat ondanks deze grote investering de politie er over 10 jaar nog steeds blijft zitten en ook moeten voor het grootste deel van het pand (1000 m2) nog huurders gevonden worden. We hebben er wel vertrouwen in dat deze huurders gevonden gaan worden, maar dat betekent dat ander vastgoed van de gemeente leeg komt te staan. De portefeuillehouder gaf ook nog aan tijdens de beantwoording van vragen dat de aankoop geen garanties biedt dat de politie blijft. Kortom, wij vinden de financiële risico’s te groot.

Er is door de gemeente een deal gemaakt met de politie dat bij de aankoop van het politiebureau er de toezegging is gedaan dat er een groot steunpunt in Schijndel blijft. Wij zijn erg blij dat dit grote politiesteunpunt in Schijndel behouden blijft voor onze inwoners, maar wij vinden het niet collegiaal dat de toezegging van twee steunpunten is gebaseerd op de koop van het politiebureau in Veghel en niet op argumenten van dienstbaarheid. In Schijndel heeft de gemeente niet gekozen voor aankoop van het pand, want de gemeente koopt niet voor leegstand was het argument. Volgens de portefeuillehouder blijft de politie in Schijndel lekker zitten en wat ons betreft is dit ook in Veghel het geval.


Gemeenteraad in het politiebureau

De SP diende een motie in om te onderzoeken of de gemeenteraad in de overige 1000 m2 van het politiebureau gehuisvest kan worden. Op dit moment is er namelijk een onderzoek bezig naar de huisvesting van de gemeenteraad. Lijst Blanco was net als alle andere partijen niet van plan om deze motie te gaan steunen. Wij willen namelijk eerst het lopende onderzoek afwachten en wat ons betreft is verhuizing van de gemeenteraad naar Veghel niet aan de orde. Er is een paar jaar geleden bewust gekozen voor de locatie in Sint-Oedenrode en er moeten wel hele goede redenen zijn om daar nu alweer van af te zien. De motie werd uiteindelijk ingetrokken door de SP.

bottom of page