Webinar over de Regionale Energie Strategie (RES)

Woensdag 11 maart stond een bijeenkomst gepland op het gemeentehuis in Oss over de Regionale Energie Strategie (RES), jeugdzorg en stikstof. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst op een andere manier georganiseerd, namelijk via een webinar. Het gedeelte van jeugdzorg en stikstof ging niet door. Raads- en commissieleden konden thuis via de livestream kijken naar de heren die werden geïnterviewd over de RES in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.


Met het klimaatakkoord presenteerden het kabinet hoe wij de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs gaan uitvoeren. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Wij moeten als Meierijstad een bod indienen met de regio Noordoost-Brabant. Voor 1 juni 2020 moeten we concept-bod naar Den Haag sturen en voor 1 maart 2021 een definitief bod.


De gezamenlijke opgave voor de regio voor 2030 betreft de opwekking van 1,5 TWh elektriciteit met wind en zon en 3 PJ duurzame warmte. Verder is het doel om 10% te sparen op het elektriciteitsverbruik en 10% besparing op warmte ten opzichte van 2017. Elke gemeente heeft een resultaatverplichting en in eerste instantie zal de opwekking van duurzame energie moeten worden gerealiseerd binnen de eigen gemeentegrenzen. Behalve voor gemeentes wordt het ook een enorme uitdaging voor Enexis. Het elektriciteitsnetwerk is namelijk nog niet toereikend. Er is in Den Haag afgesproken dat het alleen gaat over zon- en windenergie, dus helaas mogen we het niet hebben over andere technieken. Er is echter wel ruimte om in te spelen op veranderingen en nieuwe technieken.


De livestream werkte goed en er werden vele vragen ingestuurd per sms. Het was alleen grotendeels geen nieuwe informatie die we te horen kregen. De rol van de raad is hier groter dan in sommige andere regio’s, maar is erg beperkt. We kunnen als raad moties en amendementen aannemen in onze raadsvergadering tijdens de bespreking van het concept-bod. Dit betekent echter niet dat het ook verandert gaat worden, want daar is niet genoeg tijd voor. De aangenomen moties en amendementen worden meegestuurd naar Den Haag en wordt eventueel meegenomen bij het vaststellen van het definitieve bod. Tot slot is de RES van bovenaf opgelegd en moeten we hier als regio aan meewerken en voldoen.