top of page

Woningbouw Meierijstad: Niet overal wordt voldoende gebouwd

Tussen 1 januari 2018 en 1 augustus 2019 zijn er in Meierijstad ruim 900 woningen gerealiseerd. Dat is meer dan het streefcijfer van 394 nieuwe woningen per jaar. Jaarlijks betekent dat we dan minder dan 1% van de bestaande woningvoorraad toevoegen in de vorm van nieuwbouwwoningen. Voor meerdere kernen in onze gemeente liggen nog grote uitdagingen.


Er is op dit moment een grote druk aan de onderkant van de woningmarkt. Dit betekent dat er te weinig sociale huur, vrije sector huur en goedkope koopwoningen worden gerealiseerd in Meierijstad. De trend in de woonbehoefte is van groot en ruim naar kleiner en betaalbaar. In nieuwe woningbouwplannen moet 25% sociale woningbouw gerealiseerd worden. Tijdens de beeldvormende avond vorige week hoorden we dat er 100 tijdelijke woningen (tiny houses) zullen worden gerealiseerd bij de grote kernen. Er is ook een strategie vastgesteld voor de grote en kleine kernen. In de kleine kernen ligt de uitdaging in kwaliteit en in de grote kernen ligt de uitdaging in de kwantiteit. Van de grote kernen moet er met name in Schijndel en Sint-Oedenrode nog veel gebouwd worden.


Overzicht woningbouwplannen in relatie tot de woningbouwopgave

Als we niets doen hebben we in de toekomst een overschot van grote woningen. Er is echter een tekort aan kleinere woningen en dat kan dan zorgen voor prijsopdrijving. Zo moet er met name gebouwd worden voor starters, senioren en 1-persoonshuishoudens. Dit komt alleen niet altijd overeen met de wensen van individuele kernen. Frans Zegers van de dorpsraad in Eerde vertelde dat er zeker 32 inwoners naar een woning zoeken en de helft daarvan wil zelf bouwen. Dit komt alleen niet overeen met de toekomstige woningbehoeften. Dit is vaak de reden waarom er in een aantal kleine kernen nog niet voldoende gebouwd wordt.


Woningbouw heeft een hoge prioriteit bij de raad van Meierijstad en daarom komt er een expertmeeting over woningbouw. Namens Lijst Blanco maakt raadslid Luc van den Tillaart deel uit van de werkgroep die de expertmeeting voorbereid.

bottom of page